• 23. 10. 2010 — Svěcení křížů

10.01.2011 13:00

23. 10. 2010 dokončena rekonstrukce Scherzerova křížku, znovuosazen nalezený smírčí kříž a provedeno jejich vysvěcení páterem Řezáčem ze Žlutické farnosti. Slavnostní akce se zúčastnili desítky osob, a to jak členů občanského sdružení Protivecké kříže, členů Společnosti pro výzkum kamenných křížů, Muzejního spolku Žluticka, starosty města Žlutice a mnoha místních občanů.