• září 2012 — vydána studie Historie zvaná Protivec, díl I., kapitola 3. – sakrální památky, Část 3. – křížky

13.09.2012 15:20