• říjen 2016 — vydána studie Historie zvaná Protivec, díl I., část 1., Dějiny

28.12.2016 13:24