• průběžně — spolupráce s Lesy ČR při rekonstrukci tzv. IV. křížku

09.08.2011 18:19