• 25. 09. 2010 — 27. konference Společnosti pro výzkum kamenných křížů

10.01.2011 12:30

Účast na 27. konferenci Společnosti pro výzkum kamenných křížů při Muzeu Aš a přednesení referátu k problematice protiveckých smírčích křížů, zejména pak znovunalezeného kříže. Publikování výňatku ze studie Historie zvaná Protivec, díl I., kapitola 3., část 2. – smírčí kříže, ve sborníku Společnosti pro výzkum kamenných křížů (15 stran, 25 obr. a foto).