• 10. 1. 2011 — Dopracování verze studie o protiveckých křížích z roku 2010

10.01.2011 15:13

10. 1. 2011 byla dopracována a značně rozšířena původní verze z roku 2010 Historie zvaná Protivec, díl I., kapitola 3., část 2. – Smírčí kříže, a to o nová zjištění časově se vztahující až k přelomu 18.–19. století a o události související se znovuosazením nalezeného kříže a jeho vysvěcení (42 stran, 59 obr. a foto).