Vítejte na webu občanského sdružení Protivecké kříže

Občanské sdružení Protivecké kříže je sdružení, které oficiálně vzniklo na podzim 2010, ale svoji činnost ve formě přípravného výboru již vyvíjelo delší dobu.

Sídlem sdružení je Pekelský mlýn v údolí Velké Trasovky        v katastrálním území Protivec, k němuž se vesměs vztahuje celá činnost sdružení, i když v některých směrech jej přesahuje.

Cílem sdružení je zmapování, opravy a údržba drobných sakrálních památek, dále pak publikační činnost spočívající zejména ve zpracovávání historie obce Protivec, kulturní a osvětová činnost a v nepo- slední řadě i ochrana krajiny a přírody vůbec.

Ve své činnosti sdružení spolupracuje s příslušným praco- vištěm Národního památkového ústavu Karlovy Vary se sídlem v Lokti, orgány samosprávy a to zejména Městským úřadem ve Žluticích. Rovněž tak se státními organizacemi jako jsou Lesy ČR Hradec Králové, Zemědělskohospodářskou správou Plzeň apod.

Dále pak spolupracuje s příslušnými archivy, knihovnami       a muzei, zejména pak se Společností pro výzkum kamenných křížů při muzeu Aš a Muzejním spolkem Žluticka.

Další skutečnosti jsou uvedeny ve výňatku ze stanov občan- ského sdružení, viz dále.

Novinky

5. 10. 2013 – Den železnice v Protivci

03.09.2013 11:46
Město Žlutice a občanské sdružení Protivecké kříže zvou do Protivce na nádraží na program související se Dnem železnice pořádaný Českými drahami, a. s., dne 5. 10. 2013 program: 9.37–9.38 •...

• 28. 9. 2013 se již potřetí koná protivecká Svatováclavská pouť

03.09.2013 11:35
Pokračováno v tradici Svatováclavské pouti v Protivci. program: • 11.00 hod. — Mše svatá v kapli sv. Václava, celebruje P. Řezáč, vystoupení pěveckého sboru chrámu sv. Petra a Pavla ve Žluticích •...

• 28. 9. 2012 se koná protivecká Svatováclavská pouť

13.09.2012 14:51
Pokračováno v tradici Svatováclavské pouti v Protivci. program: • 11.00 hod. — Mše svatá v kapli sv. Václava, celebruje P. Řezáč, vystoupení pěveckého sboru chrámu sv. Petra a Pavla ve...

• NOVĚ ke stažení tři části studie Historie zvaná Protivec

08.10.2011 17:33
V sekci „Kalendář událostí“ jsou nyní poskytnuty ke stažení tři části studie Historie zvaná Protivec.  

• 28. 9. 2011 se koná protivecká Svatováclavská pouť

09.08.2011 18:50
Obnovena tradice Svatováclavské pouti v Protivci. program: • 10.00 hod. — Mše svatá v kapli sv. Václava, celebruje páter Řezáč, vystoupení pěveckého sboru chrámu sv. Petra a Pavla ve Žluticích •...
1 | 2 >>