• 29. 09. 2012 — 29. konference Společnosti pro výzkum kamenných křížů

13.09.2012 15:25

Účast na 29. konferenci Společnosti pro výzkum kamenných křížů při Muzeu Aš a přednesení referátu k problematice protiveckých smírčích křížů, plus příspěvek do sborníku.